Yttranden

Gentekniknämnden ska yttra sig om tillstånd enligt 13 kap. 12§ miljöbalken, samt i övrigt yttra sig i frågor om genteknik enligt miljöbalken.

Läs mer
Backtrav, Arabidopsis thaliana, modellväxt

Genteknikens utveckling

Gentekniknämnden sammanställer varje år en rapport som sammanfattar forskning och utveckling inom genteknikområdet.

Läs mer
Bild på zebrafiskar, Glofish Cosmic blue danois

Genteknik.nu

Gentekniknämndens webbplatsen genteknik.nu innehåller grundläggande information om genetik och genteknik.

Läs mer