Efter tre stora kliniska prövningar och långa diskussioner har den amerikanska Livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA) gett klartecken till det första terapeutiska DNA-vaccinet som ska ges till patienter som redan drabbats av cancer.

Det är frågan om ett vaccin mot metastaserande prostatacancer och det ges på ett tämligen omständligt sätt:

  • Man tar ut en speciell slags vita blodkroppar ur patienterna (kallade APC), som är specialister på att visa upp främmande ämnen för andra celler i immunförsvaret, för att göra dem alerta på de hot dessa ämnen kan innebära. 
  • Därefter för man in genen för ett protein i dessa celler, som normalt bara bildas i prostatan så att cellerna börjar visa upp detta prostataämne.
  • Cellerna förs sedan tillbaka till patienten, där de stimul
    erar andra vita blodkroppar att angripa alla celler som ser ut att komma från prostatan, dvs. celler i modertumören, celler i metastaser – och ursprungliga celler i prostatan.

Henrik Brändén
Källa: Nature Medicine 16: 615 (juni 2010)

Människa och medicin